Thứ 4, ngày 24 tháng 7 năm 2024
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
ĐẤT VÀ NGƯỜI SA THẦY
KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC ĐỂ SA THẦY PHÁT TRIỂN
2/22/2020 12:00:00 AM     
Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển là sự lựa chọn tất yếu của mỗi địa phương. Trong thời gian qua, huyện Sa Thầy đã tập trung khai thác hợp lý nguồn lực tự nhiên, biến tiềm năng thành động năng để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng các khu dân cư. Đến Sa Thầy hôm nay, chúng ta đều có cảm nhận chung về sự phát triển vượt bậc, nhất là những năm gần đây. Diện mạo đô thị đang đổi thay mạnh mẽ, nông thôn ngày càng khởi sắc. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội được xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.
KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC ĐỂ SA THẦY PHÁT TRIỂN
(Cổng chào tạo điểm nhấn cảnh quan trên địa bàn thị trấn Sa Thầy)

Có được những thành tựu trên, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư các chương trình, dự án của Trung ương, của Tỉnh. Sa Thầy đã phát huy tính năng động sáng tạo, quyết liệt trong công tác tổ chức, điều hành. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả 3 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế- xã hội theo Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 09/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Quyết định số 31/QĐ-UBND, ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh.  Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy cho biết: “ Thực hiện 3 lĩnh vực đột phá theo chủ trương của tỉnh, huyện Sa Thầy xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trong đó có việc triển khai các dự án chỉnh trang đô thị, mở rộng khu dân cư trên địa bàn thị trấn. Đến nay một số dự án đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy được hiệu quả thiết thực. Đặc biệt là trong giải quyết vấn đề lấn chiếm lòng lề đường, bảo đảm an toàn giao thông,vệ sinh môi trường, phát triển giao thương, đáp ứng nhu cầu về đất ở,…cho nhân dân”.

          Trong điều kiện các nguồn lực đầu tư của Trung ương và Tỉnh có hạn, để chủ động thực hiện có hiệu quả, huyện Sa Thầy xác định phải tăng cường phát huy nội lực. Tập trung giải pháp cho việc tháo gỡ các “nút thắt”, trước hết là vấn đề về vốn.

          Là huyện có tiềm năng đất đai lớn, nhưng chưa được khai thác phù hợp. Ngay khu vực trung tâm thị trấn Sa Thầy, nhiều diện tích đất nông nghiệp cằn cỗi, người dân chủ yếu sử dụng để trồng mỳ, bời lời,…sản xuất bấp bênh, kém hiệu quả. Địa hình đa phần là đồi núi, hố bom, sự chênh lệch độ cao lớn, nhiều khe suối cạn chia cắt, chưa có các cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, công trình phúc lợi xã hội,…Trong khi đó, nhu cầu về đất ở tăng cao; công tác bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị đặt ra những vấn đề cấp thiết.

          Nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên, huyện chủ trương khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai hiện có. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và từng giai đoạn cụ thể đã được Tỉnh phê duyệt. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng các dự án trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành nghị quyết. Tổ chức triển khai việc thu hồi đất để phục vụ công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng các khu dân cư nông thôn. Thực hiện nghiêm quy định đấu giá quyền sử dụng đất, bảo đảm công khai, minh bạch. Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và tái đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.  

          Theo Hiến pháp năm 2013, đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Luật đất đai năm 2013 cũng quy định việc thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân nhằm thực hiện dự án chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ngày 22/01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cũng đã ban hành Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND “về việc thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư”.

          Mặc dù đã có hệ thống văn bản pháp luật đồng bộ, quy định trình tự, thủ tục rõ ràng, chặt chẽ. Tuy nhiên, việc thu hồi đất thường gắn liền với lợi ích cá nhân, nên ngoài các quy định của pháp luật, rất cần sự đồng thuận của nhân dân, nhất là những người có đất thuộc diện thu hồi. Vì vậy trong quá trình triển khai thực hiện, huyện luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động gắn với phát huy dân chủ, công khai và bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án quan trọng, khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của huyện.

          Trao đổi về vấn đề này, ông Đào Duy Hiến, Trưởng phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Sa Thầy khẳng định: Trong quá trình triển khai các dự án, huyện đã tuân thủ nghiêm túc các quy định liên quan. Diện tích đất thu hồi đều nằm trong quy hoạch, danh mục được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt. Tất cả các khâu từ lập dự án ban đầu, khảo sát hiện trạng, thông báo đến từng người có đất bị thu hồi; họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên hệ thống truyền thanh; niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân Thị trấn và các địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi; thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tài sản gắn liền với đất;…đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đồng thời công khai phương án bồi thường, hỗ trợ theo mức giá được Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

(Tuyến đường N1 thị trấn Sa Thầy)

          Với tư duy dám nghĩ, dám làm và quyết tâm chính trị cao, nhiều dự án chỉnh trang đô thị, xây dựng khu dân cư nông thôn đã hoàn thành, làm thay đổi vượt bậc diện mạo thị trấn Sa Thầy. Các dự án khi đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Điển hình như các dự án: Khu dân cư thôn 1; Khu dân cư thôn 2; Trung tâm văn hóa huyện; chợ mới và bến xe huyện; các dự án xây dựng vỉa hè và hệ thống cấp, thoát nước ở khu dân cư;.v.v.. với tổng ngồn vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng, đều sử dụng từ ngân sách huyện.

          Những kết quả đạt được trong công tác chỉnh trang đô thị thời gian qua ở huyện Sa Thầy đã khẳng định hướng đi đúng của địa phương; thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ và sự đồng thuận của người dân. Phát huy tiềm năng, khơi thông các nguồn lực, tạo sự đột phá rõ nét về diện mạo đô thị. Góp phần đưa Sa Thầy phát triển nhanh và bền vững./.

Công Liêm  
Số lượt xem:5750
Bài viết liên quan:
Icon  CHARLIE - MỘT THỜI HOA LỬA
Icon  KIỀU XUÂN ĐẠT- CHÚ SÓC NHỎ TRÊN ĐƯỜNG ĐUA TỐC ĐỘ
Icon  SA THẦY TRƯỚC THỀM XUÂN MẬU TUẤT
Icon  LÀNG CHÀI VEN HỒ THỦY ĐIỆN PLEI KRÔNG
Icon  Chư Mom Ray- Mùa Đót trổ bông
Icon  VỀ NƠI BẾN ĐỢI- LÀNG CHỜ
Icon  Bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc ở huyện Sa Thầy
Icon  PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở SA THẦY TIỀM NĂNG CÒN BỎ NGỎ
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO
Hinh Anh
Hinh Anh
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
    Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 02603821103, Email: ubnd.st@kontum.gov.vn.
    Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Thuận - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy.
    Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phát triển: TNC