Chủ nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16-NQ/HU 8/7/2024 Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười tám Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2024
674-BC/HU 4/7/2024 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
509/BC-UBND 27/6/2024 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý II năm 2024 trên địa bàn huyện Sa Thầy (Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 14/6/2024)
274/BC-UBND 8/4/2024 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 3 năm 2024 trên địa bàn huyện Sa Thầy (Từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/3/2024)
211/BC-UBND 20/3/2024 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2023
677/UBND-TH 13/3/2024 Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục phổ thông
551/QĐ-UBND 11/3/2024 Về việc hủy Quyết định tuyển dụng viên chứctrong kỳ tuyển dụngviên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023
88/QĐ-UBND 22/2/2024 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Sa Thầy
27/BC-UBND 9/1/2024 Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2023 trên địa bàn huyện Sa Thầy
01/TB-TTHĐND 8/1/2024 Thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 của TTHĐND huyện và Đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
318/TB/UBND 29/12/2023 Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trong năm 2024
511/QĐ-UBND 8/9/2023 phê duyệt danh mục thủtục hành chính thực hiện tiếp nhận hồsơ và trảkết quảgiải quyết thủtục hành chính không phụthuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
LKG 30/6/2023 Lời kêu gọi Toàn dân tham gia thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp và kích hoạt, sử dụng tài khoản Định danh điện tử (VNeID)
01/2023/QĐ-UBND 15/3/2023 Quyết định Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy
01/2023/QĐ-UBND (Kèm QĐ 15/3/2023 Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chứccủa Văn phòng Hội đồng nhân dân -Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy
22/TB-UBND 15/3/2023 Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sa Thầy
215/QĐ-UBND 27/2/2023 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn (vòng 2) kỳxét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạonăm 2022
326/UBND-TH 27/2/2023 V/v triển khai chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn từ năm 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP năm 2023
03/TB-HĐTD 22/2/2023 TB Triệu tập làm thủ tục dự thi, phổ biến nội quy và tổ chức phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp khác năm 2022
33/KH-UBND 20/2/2023 Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
    Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 02603821103, Email: ubnd.st@kontum.gov.vn.
    Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Thuận - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy.
    Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phát triển: TNC