Thứ 4, ngày 19 tháng 6 năm 2024
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
274/BC-UBND 8/4/2024 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 3 năm 2024 trên địa bàn huyện Sa Thầy (Từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/3/2024)
211/BC-UBND 20/3/2024 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2023
27/BC-UBND 9/1/2024 Tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2023 trên địa bàn huyện Sa Thầy
472/BC-UBND 20/6/2022 Tổng kết 10 năm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và việc thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo giao
466/BC-UBND 16/6/2022 Kết quả thực hiện kết luận thanh tra 6 tháng đầu năm 2022
40/BC-TTr 16/6/2022 Công tác thanh tra, kiểm tra quý II năm 2022 (Mốc thời gian 15/3/2022 đến 15/6/2022)
42/BC-TTr 16/6/2022 Công tác Tiếp công dân, giải quyết KN, TC quý II năm 2022 (Mốc thời gian ngày 15/3/2022đến 15/6/2022)
41/BC-TTr 16/6/2022 Công tác phòng, chống tham nhũngquý IInăm 2022 (Mốc thời gian 15/3/2022 đến 15/6/2022)
205/BC-UBND 15/3/2022 BC: Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế theo Kết luận số 174/SNV-KLTTr ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Sở Nội vụ
841/BC-UBND 1/12/2021 Báo cáo Công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
276/BC-UBND 22/4/2021 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị“về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”năm 2020
274/BC-UBND 22/4/2021 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 12 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
267/BC-UBND 20/4/2021 Về việc đề xuất dự án đầu tư: Đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thị trấn Sa Thầy
268/BC-UBND 20/4/2021 Báo cáo tổng kết Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 và đề xuất kế hoạch cơ cấu lại ngành giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030
263/BC-UBND 19/4/2021 Báo cáo kết quả tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 -2030 kết hợp tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021
259/BC-UBND 16/4/2021 Báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương trong tháng 4 năm 2021 trên địa bàn huyện Sa Thầy
255/BC-UBND 15/4/2021 BC: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
256/BC-UBND 15/4/2021 Kết quả thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến ngày 15/4/2021 trên địa bàn huyện Sa Thầy.
257/BC-UBND 15/4/2021 Tình hình tình hình thực hiện kế hoạch, dự toán ngân sách KH&CN 06 tháng đầu năm và ước thực hiện 06 tháng cuối năm 2021, dự kiến Kế hoạch và dự toán ngân sách cho KH&CN năm 2022
253/BC-UBND 14/4/2021 Về việc báo cáo xây dựng lộ trình và giải pháp xử lý rác thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Sa Thầy đến hết năm 2025
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
    Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 02603821103, Email: ubnd.st@kontum.gov.vn.
    Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Minh Thuận - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy.
    Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy.
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phát triển: TNC