Thứ 2, ngày 25 tháng 9 năm 2023
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN
9/1/2017 12:00:00 AM     

Chức năng nhiệm vụ chính:  

       Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân;tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Danh sách cán bộ, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND 
Họ và tên Chức vụ Chi tiết

 

1. Đ/c: Phan Văn Chiểu

 

 

Chánh văn phòng

 

SĐT: 0260350277

Email: pvchieu.sta@kontum.gov.vn

2. Đ/c:  Nguyễn Thị Thùy Dung

Phó chánh văn phòng

SĐT:  0386127299

Email: nttdung@kontum.gov.vn

3. Đ/c: Hoàng Văn Diễn
Chuyên viên kinh tế

SĐT: 0983 313 944

Email: Hoangvandien@kontum.gov.vn

4. Đ/c: Đỗ Quang Vui
Chuyên viên CNTT

SĐT: 0988 123 113

Email: quangvuicntt@gmail.com

5. Đ/c: Hoàng Thị Hồng Hà
Kế Toán

SĐT:  

Email: kt_ubst@kontum.gov.vn

6. Đ/c: Hồ Thị Thùy Dung
Chuyên viên VHXH

SĐT: 0167 754 9191

Email: hothithuydung@kontum.gov.vn

7. Đ/c: Nguyễn Thị Hạnh Vy Chuyên viên nội chính

SĐT: 0963231022

Email: 

8. Nguyễn T Thanh Kiều
Văn thư

SĐT: 01682 598 773

Email: vt_ubndhsathay@kontum.gov.vn

9. Cao Thị Huệ Chuyên viên khối Nông nghiệp

SĐT: 0866184579

Email: 

 
10. Phạm Thanh Bình Chuyên viên tổng hợp

SĐT:  

Email: binhpt@kontum.gov.vn

11. Huỳnh Ngọc Hy Chuyên viên tổng hợp

SĐT:  

Email: ledanhdong@kontum.gov.vn

12. Nguyễn Thị Thúy Hoa Chuyên viên VHXH, HĐ

SĐT: 0945607567

Email: thuyhoa.sathay@kontum.gov.vn

13. Bùi Văn Sơn NV Văn thư

SĐT: 0973338308

Email: 

14. Lê Anh Đức Chuyên viên một cửa

SĐT: 

Email: 

 

Smile  
Số lượt xem:13991
THÔNG BÁO

TB: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng điểm dân cư khu vực Hạt Kiểm lâm (cũ) và lân cận

TB: Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng điểm dân cư khu vực Hạt Kiểm lâm (cũ) và lân cận

TB: Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Cơ sở làm việc Công an huyện Sa Thầy thuộc Công an tỉnh Kon Tum (đợt 9) - Lê Phú Lũ

TB: Bán đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (đợt 1)

Lời kêu gọi Toàn dân tham gia thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp và kích hoạt, sử dụng tài khoản Định danh điện tử (VNeID)

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO
Hinh Anh
Hinh Anh
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
    Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 02603821103, Email: ubnd.st@kontum.gov.vn.
    Chịu trách nhiệm chính: Ông Phan Văn Chiểu - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy.
    Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy.
Phát triển: TNC