Thứ 2, ngày 25 tháng 9 năm 2023
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
8/29/2017 12:00:00 AM     

Chức năng, nhiệm vụ chính:

        Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc; quản lý đất đai.

 
Danh sách cán bộ, nhân viên phòng Tài nguyên - Môi trường
Họ và tên Chức vụ Chi tiết
1. Đ/c: Đào Duy Hiến Trưởng phòng TN - MT SĐT: 0984 082 279
2. Đ/c: Lê Danh Đồng Phó trưởng phòng TN - MT SĐT: 
3. Đ/c: Nguyễn Thắng Vũ Phó trưởng phòng TN - MT SĐT: 0905277446
4. Đ/c:  Chuyên viên TN - MT SĐT: 
5. Đ/c: Nguyễn Mạnh Hùng Chuyên viên TN - MT SĐT: 
6. Đ/c: Võ Ngọc Hải Chuyên viên TN - MT SĐT: 0968 145 303
7. Đ/c: Trần Thị Minh Hoa Giám đốc VP ĐK Đất đai SĐT: 0984 797 751
9. Đ/c: Nguyễn Thanh Tân Nhân viên VP ĐK Đất đai SĐT: 
10. Đ/c: Lý Hoài Duy Phó Giám đốc VP ĐK Đất đai SĐT: 01674 944 678
11. Đ/c: Nguyễn Hữu Đức Nhân viên VP ĐK Đất đai SĐT: 0988 636 379
12. Đ/c: Trần Tiến Sỹ Nhân viên VP ĐK Đất đai SĐT: 0981014079

  

 

Smile  
Số lượt xem:14121
Bài viết liên quan:
Icon  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Icon  PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG
Icon  PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN
Icon  PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
Icon  PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Icon  PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HÔI
Icon  VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN
THÔNG BÁO

TB: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng điểm dân cư khu vực Hạt Kiểm lâm (cũ) và lân cận

TB: Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng điểm dân cư khu vực Hạt Kiểm lâm (cũ) và lân cận

TB: Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Cơ sở làm việc Công an huyện Sa Thầy thuộc Công an tỉnh Kon Tum (đợt 9) - Lê Phú Lũ

TB: Bán đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (đợt 1)

Lời kêu gọi Toàn dân tham gia thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp và kích hoạt, sử dụng tài khoản Định danh điện tử (VNeID)

VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO
Hinh Anh
Hinh Anh
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
    Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 02603821103, Email: ubnd.st@kontum.gov.vn.
    Chịu trách nhiệm chính: Ông Phan Văn Chiểu - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy.
    Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy.
Phát triển: TNC