Thứ 5, ngày 9 tháng 7 năm 2020
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy ban hành Công điện số 01 thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
4/1/2020 12:00:00 AM     
Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Sâm vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 01/4 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan hành chính, sự nghiệp và các cơ quan ngành dọc, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Nhân dân trên địa bàn toàn huyện tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo tại công điện số 05/CĐ-CTUBND tỉnh ngày 31/3/2020 và tại Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 04 ngày 27 tháng 3 năm 2020 và Công điện số 05 ngày 31/3/2020 Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện như sau:

I. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020:

1. Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn huyện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn làng cách ly với thôn làng, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Tất cả những người đến/về địa bàn huyện Sa Thầy từ sau 0 giờ ngày 01 tháng 4 phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, xác minh làm rõ là công dân của tỉnh hay công dân ngoài tỉnh, mục đích đến huyện, lập danh sách, đưa vào cách ly tập trung (bố trí ở khu vực riêng biệt để tránh lây chéo); đối với trường hợp có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền thôi cách ly thì cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. Giao Trung tâm Y tế huyện trao đổi với cơ quan chuyên môn của Sở Y tế để tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện để có chỉ đạo cụ thể, phù hợp, đúng quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu toàn thể Nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

2. Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Phòng Y tế, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại các “ổ dịch”; tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các “ổ dịch” khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm. Thực hiện cách ly tại gia đình, khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết đối với người đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12 tháng 3 năm 2020; giao UBND các xã, thị trấn tổ chức giám sát chặt chẽ tại từng gia đình.

- Tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 08 tháng 3 năm 2020 nhưng chưa áp dụng cách ly; lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp (cách ly tập trung, tại nhà, cơ sở lưu trú).

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn toàn huyện chỉ đạo thực hiện việc bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, trừ những trường hợp:

- Trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, viễn thông và công nghệ thông tin, xử lý tài liệu mật.

- Lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã quyết định.

- Các lực lượng làm nhiệm vụ cấp thiết đảm bảo duy trì hoạt động chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh do người đứng đầu các cơ quan, đơn vị quyết định cụ thể.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhà nước quyết định cụ thể người người cần thiết làm việc tại cơ quan để đảm bảo duy trì cho cơ quan, đơn vị mình hoạt động thông suốt, riêng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã tạm dừng hoạt động, phân công cán bộ trực để hướng dẫn việc nộp hồ sơ, thủ tục hành chính trực truyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh; trường hợp có tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cấp bách thì hướng dẫn, bố trí nhân viên để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối khi giao dịch.

4. Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Thông báo các nhà xe dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và các trường hợp cần thiết khác; tuyệt đối không di chuyển đến vùng có dịch trong nước.

5. Trung tâm Y tế huyện thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo; kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân tại cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động của toàn bộ Trung tâm Y tế.

6. Đồn Biên phòng 507, 707, UBND xã Mô Rai, UBND xã Rờ Kơi: Tổ chức chốt chặn, nghiêm cấm không cho người qua lại khu vực biên giới từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020. Kiểm soát chặt chẽ, triệt để người ra, vào địa bàn.

Đồn Biên phòng 507, 707, tổ chức lực lượng chốt chặn, tuần tra thường xuyên tại đường mòn, lối mở trên các tuyến biên giới; chịu trách nhiệm toàn diện và quản lý các trường hợp xâm nhập trái phép qua biên giới.

7. Công an huyện: triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

8. Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện: kiểm tra giá cả hàng hóa tại cửa hàng trên địa bàn, tránh không để găm hàng, tăng giá; bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân.

9. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thể thao Du lịch và Truyền thông, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn: đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe của Nhân dân. Đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, kể cả mạng xã hội để đảm bảo ổn định xã hội, chú trọng thông tin về các kết quả tích cực, các mô hình tốt, sự chung tay của cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh; thông tin nhiều hơn nữa về cách phòng tránh dịch bệnh, cảnh giác đối với dịch bệnh.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin (Tổ trưởng tổ Tuyên truyền của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện) chỉ đạo tổ chức tuyên truyền bằng tất cả các hình thức trên đài, mạng xã hội, hệ thống thông tin truyền thanh không dây để tuyên truyền đến từng xã, thôn, làng, gia đình để người dân biết, thực hiện nghiêm, triệt để cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Phân công triển khai thực hiện và kiểm tra

2.1. Phân công từng đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 (từ huyện, xã/ thị trấn) chỉ đạo triển khai thực hiện và kiểm tra việc tổ chức thực hiện ở địa bàn mình phụ trách.

2.2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

Thành lập ngay các Tổ kiểm tra việc thực hiện cách ly toàn xã hội ở địa bàn quản lý; có hình thức xử lý nghiêm khắc (kể cả xử lý hành chính, hình sự) theo quy định các trường hợp vi phạm, không chấp hành cách ly.

2.3. Công an huyện cử lực lượng tham gia Tổ công tác của huyện, xã để phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

2.4. Quá trình tổ chức lực lượng kiểm tra cần lưu ý bố trí các lực lượng với số lượng phù hợp, đảm bảo an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường phối hợp với chính quyền cùng cấp vận động Nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân thực hiện nghiêm túc cách ly toàn xã hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ngành, các cấp cùng toàn thể Nhân dân trên toàn huyện nêu gương và thực hiện nghiêm túc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 và các nội dung tại Công điện này./.

 

Trang TTĐT huyện  
Số lượt xem:196
Bài viết liên quan:
Icon  Hội nghị trực tuyến triển khai các nội dung phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Icon  Công điện UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
Icon  Virus nCoV - Cập nhật mới nhất, liên tục
Icon  Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh
Icon  UBND Huyện họp phiên thường kì tháng 02/2020
Icon  Sa Nhơn tổ chức Lễ công bố NQ 66 của HĐND tỉnh v/v sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Huyện Sa Thầy vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch nCoV
Icon  Dự hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh
Icon  Lãnh đạo huyện viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện, Đài tượng niệm Chư Tan Kra và 02 điểm cao 1049; 1015 trên đồi Sạc Ly.
Icon  Đại hội điểm Đảng bộ xã Sa Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
    Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 060.3821.103, Email: ubndsathay-kontum@chinhphu.vn.
    Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Huân - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy.
    Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy.
Phát triển: TNC