Thứ 6, ngày 24 tháng 1 năm 2020
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
HUYỆN ỦY
9/1/2017 12:00:00 AM     

THƯỜNG TRỰC HUYỆN UỶ

1. Ông: Rơ Châm Giáo        - Chức vụ:   TUV,  Bí Thư Huyện ủy.

Điện thoại: 0965147999

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

 

2. Ông: Đoàn Văn Minh        Chức vụ:  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Điện thoại: 0905037779

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

 

3. Ông: Nguyễn Kim Thái        Chức vụ:  Phó Bí thư  Huyện ủy.

Điện thoại: 0925476767

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

 

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ & CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

 

1. Văn phòng Huyện uỷ

1.1 Ông: Trương Văn Thiệt                  - Chức vụ:   Chánh Văn phòng.

Điện thoại: 0603.506.776 - 0984 797 069

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

1.2. Ông: Nguyễn Quang Thắng         - Chức vụ:   Phó Chánh Văn phòng.

Điện thoại: 0603.   - 0983.219.369

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

 

 

2. Ban Tổ chức

2.1 Ông: Nguyễn Viết Hùng                  - Chức vụ:  Trưởng ban.

Điện thoại: 0969976777

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

2.2 Ông:  A PLưng                                  - Chức vụ:  P. Trưởng ban.

Điện thoại: 0987092107

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

2.3 Bà:  Nguyễn Thị  Ngọc Thúy        - Chức vụ:  Chuyên viên BTC.

Điện thoại: 0987891677

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

 2.4 Bà:  Nguyễn Thị  Nàn                     - Chức vụ:  Chuyên viên BTC.

Điện thoại: 0964936879

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

 2.5 Bà:  Hứa Thị  Thanh Trà                - Chức vụ:  Chuyên viên BTC.

Điện thoại: 0905387838

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

 2.6 Ông:  Đỗ Cao Cường                    - Chức vụ:  Chuyên viên BTC.

Điện thoại: 0905400895

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

 

3. Uỷ ban Kiểm tra

3.1 Ông:  Nguyễn Đăng Khoa             - Chức vụ: Chủ nhiệm.

Điện thoại: 0963938179

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

3.2 Ông:  Lê Hồng Điệp                        - Chức vụ: P.Chủ nhiệm

Điện thoại: 01652036789

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

 3.3 Ông:  Nguyễn Văn Vinh                - Chức vụ: P.Chủ nhiệm

Điện thoại: 0972993377

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

3.4 Ông:  Nguyễn Văn Xuân                 - Chức vụ: Ủy viên

Điện thoại: 0972325777

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

3.5 Ông:  Nguyễn Thị  Hoài Thương   - Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 01683668516

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

 

4. Ban Tuyên giáo

4.1 Ông:       Nguyễn Thanh Bình             - Chức vụ: Trưởng ban.

Điện thoại: 0603 821 226; DĐ: 0903 530 555

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

4.2 Ông:     Tống Xuân Liễu                          - Chức vụ: P. Trưởng ban.

Điện thoại: 0603 821 226;  DĐ: 01626 246 599

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

 

5. Ban Dân vận

5.1 Bà: Rơ Châm Lan                         - Chức vụ: Trưởng ban.

Điện thoại:  0976823068

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

 

 5.2 Ông : Nguyễn Đình Thi                        - Chức vụ: P. Trưởng ban.

Điện thoại:  0962614788

Email: Không có Email; (bên Khối Đảng không dùng Mail để gửi văn bản).

 

Quang Vui  
Số lượt xem:2087
Bài viết liên quan:
Icon  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY
Icon  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO
Hinh Anh
Hinh Anh
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
    Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 060.3821.103, Email: ubndsathay-kontum@chinhphu.vn.
    Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Huân - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy.
    Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy.
Phát triển: TNC