Thứ 5, ngày 9 tháng 7 năm 2020
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SA THẦY
9/1/2017 12:00:00 AM     
 1. Ông: Thiều Quang Văn       Chức vụ: UV Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch TT HĐND huyện.
Điện thoại: 0603.821634
Email: thieuquangvan@kontum.gov.vn
 
2. Ông: Lê Tuấn Thuân                            Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện.
Điện thoại:  
Email:  
 
c Ban Hội đồng nhân dân huyện
1. Phó Ban Kinh tế: 
 Ông: Đinh Trọng Lịch           
Điện thoại: 0962611197
Email: dinhtronglich@kontum.gov.vn
 
2. Phó Ban Dân tộc
 Bà: Nguyễn Thị Tám           
Điện thoại: 01689528956
Email: nguyenthitam@kontum.gov.vn
 
3. Phó Ban Pháp chế
 BàY Din           
Điện thoại: 0976340776
Email: y_din@kontum.gov.vn

 

Quang Vui  
Số lượt xem:2611
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
    Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 060.3821.103, Email: ubndsathay-kontum@chinhphu.vn.
    Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Huân - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy.
    Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy.
Phát triển: TNC