Thứ 4, ngày 27 tháng 5 năm 2020
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN
9/1/2017 12:00:00 AM     

Chức năng nhiệm vụ chính:  

       Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân;tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Danh sách cán bộ, chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND 
Họ và tên Chức vụ Chi tiết

 

1. Đ/c: Trần Đình Huân

 

 

Chánh văn phòng

 

SĐT: 0983132469

Email:trandinhhuan-kontum@chinhphu.vn

2. Đ/c: Võ Thị Tuyết

Phó chánh văn phòng

SĐT: 0983 488 948

Email: vothituyet@kontum.gov.vn

3. Đ/c: Lê Thị Kim Liên
Chuyên viên phòng 1 cửa

SĐT: 0975365049

Email: lethikimlien@kontum.gov.vn

 
4. Đ/c: Võ Thị Thùy Lương
 
Phó chánh văn phòng
 

SĐT: 0982 469 462

Email: vothithuyluong@kontum.gov.vn

 
5. Đ/c: Vũ Ngọc Anh
 
Chuyên viên kinh tế
 

SĐT: 0976 159 888

Email: vungocanh@kontum.gov.vn

6. Đ/c: Hoàng Văn Diễn
Chuyên viên kinh tế

SĐT: 0983 313 944

Email: Hoangvandien@kontum.gov.vn

7. Đ/c: Đỗ Quang Vui
Chuyên viên CNTT

SĐT: 0988 123 113

Email: quangvuicntt@gmail.com

8. Đ/c: Nguyễn Thị Thân
Kế Toán

SĐT: 01676442539

Email: kt_ubst@kontum.gov.vn

9. Đ/c: Hồ Thị Thùy Dung
Chuyên viên HĐND

SĐT: 0167 754 9191

Email: hothithuydung@kontum.gov.vn

10. Đ/c: Trần T Thùy Ninh Chuyên viên VHXH

SĐT: 0988851615

Email: tranthithuyninh@kontum.gov.vn

11. Nguyễn T Thanh Kiều
Văn thư

SĐT: 01682 598 773

Email: vt_ubndhsathay@kontum.gov.vn

12. Hoàng Thị Hồng Hà Văn thư

SĐT: 0967833445

Email: hoangthihongha@kontum.gov.vn

 
13. Lê Danh Đồng Chuyên viên tổng hợp

SĐT: 0988089345

Email: ledanhdong@kontum.gov.vn

 

Smile  
Số lượt xem:2291
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO
Hinh Anh
Hinh Anh
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
    Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 060.3821.103, Email: ubndsathay-kontum@chinhphu.vn.
    Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Huân - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy.
    Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy.
Phát triển: TNC