Thứ 2, ngày 23 tháng 5 năm 2022
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
85/KH-BCĐ 7/4/2022 Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022
69/TB-UBND 5/4/2022 Vv công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
02/2022/QĐ-UBND 4/4/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sa Thầy
669/UBND-TH 31/3/2022 Vv lấy ý kiến phản biện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đến năm 2035
205/BC-UBND 15/3/2022 BC: Kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế theo Kết luận số 174/SNV-KLTTr ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Sở Nội vụ
47/KH-UBND 2/3/2022 Kế hoạch Thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022
46/KH-UBND 2/3/2022 Tổ chức Lễ phát động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022
05/TB-TTHĐND 2/3/2022 Thông báo Kết quả kỳ họp Chuyên đề HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2021-2026
09/NQ-HĐND 28/2/2022 Nghị quyết V/v thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thị trấn Sa Thầy đến năm 2035
42/KH-UBND 28/2/2022 Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số huyện Sa Thầy lần thứ Nhất năm 2022
06/NQ-HĐND 28/2/2022 Nghị quyết V/v thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Sa Thầy
07/NQ-HĐND 28/2/2022 Nghị quyết V/v thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Sa Thầy
217/QĐ-UBND 25/2/2022 Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, nhiệm kỳ 2021 - 2026
217/QĐ-UBND 22/2/2022 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, nhiệm kỳ 2021 - 2026
304/UBND-TH 16/2/2022 Về việc triển khai thực hiện Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Kon Tum năm 2022
01/2022/QĐ-UBND 9/2/2022 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Sa Thầy
14/QĐ-UBND 7/1/2022 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Sa Thầy
841/BC-UBND 1/12/2021 Báo cáo Công tác thanh tra, kiểm tra phòng, chống tham nhũng năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
1303/QDD-UBND 30/8/2021 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 huyện Sa Thầy
99/KH-UBND 17/5/2021 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Sa Thầy năm 2021
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
    Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 02603821103, Email: ubnd.st@kontum.gov.vn.
    Chịu trách nhiệm chính: Ông Phan Chí Thiện - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy.
    Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy.
Phát triển: TNC