Thứ 4, ngày 8 tháng 2 năm 2023
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
THÔNG BÁO
TB: Tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy năm 2022
11/22/2022 12:00:00 AM     
Thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác năm 2022 như sau:

- Tổng nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác năm 2022: 02 chỉ tiêu (có Phụ lục I về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Thông báo này), cụ thể:

+ Vị trí việc làm Quản lý môi trường: 01 chỉ tiêu (ngạch Chuyên viên, mã số 01.003).

+ Vị trí việc làm Kỹ thuật Thủy sản: 01 chỉ tiêu (CDNN Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III, mã số V.03.04.11).

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo yêu cầu vị trí cần tuyển;

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, từ ngày 28/11/2022 đến hết ngày 27/12/2022.

b) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại Phòng Nội vụ huyện Sa Thầy (thuộc trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, địa chỉ số 02 Nguyễn Văn Cừ thôn 2 thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Số điện thoại của bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Sa Thầy: 0988.063.386.

- Nộp qua đường bưu chính: Người dự tuyển nộp phiếu dự tuyển gửi phiếu đăng ký dự tuyển về địa chỉ: Phòng Nội vụ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; địa chỉ số 02 Nguyễn Văn Cừ thôn 2 thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (thời gian tính theo dấu bưu điện).

* Khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển cơ quan, đơn vị (hoặc công chức được phân công) phải có Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến cá nhân; trường hợp không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có văn bản nêu rõ lý do.

4. Hình thức và nội dung tuyển dụng

a) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

b) Nội dung xét tuyển: Nội dung xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

+ Hình thức thi: Phỏng vấn.

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong đó:

Phần hiểu biết chung: Hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến giáo dục; Luật viên chức…

Phần kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ: Hiểu biết cơ bản về ngành và lĩnh vực đăng ký tuyển dụng.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong kỳ xét tuyển, phải tổ chức xây dựng các đề phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

* Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

* Thang điểm (thi phỏng vấn): 100 điểm.

* Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

6. Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng thực hiện theo Mẫu số 01 (mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

- Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

- Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình (lưu ý không tẩy xóa, sửa chữa các thông tin); trường hợp khai không đúng thông tin hoặc giả mạo văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ đối tượng ưu tiên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy.

Cá nhân có nhu cầu thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thông tin của Phiếu đăng ký dự tuyển kịp thời liên hệ cơ quan, đơn vị đã nộp Phiếu để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh, thay thế Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định (trong thời hạn quy định).

7. Thời gian, địa điểm xét tuyển

Dự kiến trong tháng 03 năm 2022 tại Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

* TẢI THÔNG BÁO VÀ CÁC MẪU ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY!

+  THÔNG BÁO

BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Smile  
Số lượt xem:1106
Bài viết liên quan:
Icon  TB: Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy năm 2022
Icon  TB: Về việc mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai Luật Cư trú và tăng cường đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ
Icon  TB: Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Bế Văn Đàn đến đường Lê Duẩn) - Đợt 6
Icon  TB: Về việc lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sa Thầy
Icon  TB: Về việc thu hồi đât để thực hiện dự án mở rộng đường Trần Hưng Đạo (Bà Trương Thị Dạ Hương)
Icon  TB: Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xã năm 2022 trên địa bàn huyện Sa Thầy
Icon  Kế hoạch tổ chức 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP
Icon  Thông báo tuyển sinh trường đại học dự bị thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023
Icon  TB: Kết quả xét tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Icon  TB: Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sa Thầy
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
    Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 02603821103, Email: ubnd.st@kontum.gov.vn.
    Chịu trách nhiệm chính: Ông Phan Chí Thiện - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy.
    Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy.
Phát triển: TNC