Thứ 7, ngày 31 tháng 10 năm 2020
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
THÔNG TIN THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sa Thầy lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
7/29/2020 12:00:00 AM     
Sáng 29/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sa Thầy lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc. Dự Đại hội có đồng chí: Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum; Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND - UBMTTQVN và Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo sở, ngành của tỉnh; nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ và 223 đại biểu đại diện cho gần 2.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sa Thầy lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
(Quang cảnh Đại hội)

Trong chương trình làm việc buổi sáng, ngày làm việc thứ nhất của Phiên chính thức, Đại hội đã báo cáo kết quả phiên họp trù bị; thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVI trình đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII và nhiều nội dung quan trọng khác...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm - TUV - Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc đại hội)

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm TUV- Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đại hội có nhiệm vụ tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứXVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ tới; thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ huyện; đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bí thư huyện ủy cũng nhấn mạnh thêm, thành công của Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của huyện nhà trong những năm tới; đồng thời góp phần tích cực vào thành công Đại hội 16 Đảng bộ tỉnh, Đại hội 13 của Đảng. Vì vậy, Đồng chí đề nghị các đại biểu về dự Đại hội phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ kiểm điểm, đánh giá sâu sắc tình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trong nhiệm kỳ qua; tham gia thảo luận khách quan, toàn diện về những ưu, khuyết điểm, phân tích làm rõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém; rút ra những bài học kinh nghiệm; đi sâu phân tích các tiềm năng, lợi thế của huyện và dự báo những khó khăn, thách thức trong những năm tới, trên cơ sở đó xác định được những mực tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá, nhằm phát huy cao độ những kết quả đạt được, khắc phục triệt để những khuyết điểm, yếu kém, bảo đảm lãnh đạo và tổ chức thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII đề ra.

(Đồng chí Nguyễn Kim Thái - Chủ tịch UBND huyện đọc báo cáo chính trị tại đại hội)

Trong báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sa Thầy lần thứ VXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện nhà đã đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện và đã đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.  Kinh tế tiếp tục phát triển, quy mô giá trị sản xuất đến cuối năm 2020 ước đạt trên 3.300 tỷ đồng; tăng 1,82 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn liên tục tăng hàng năm, năm 2020 ướt đạt hơn 158 ngàn tỷ đồng, tăng 1,69 lần so với đầu nhiệm kỳ và vượt 86% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đã phát triển được một số sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cây dược liệu phù hợp với điều kiện của địa phương, như Nghệ vàng, Sa nhân, Đinh lăng, Sâm đất...  Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư đã được chủ động và đạt được kết quả tích cực; trong đó đã thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để thực hiện Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa của Tập đoàn TH... Đến nay, huyện có 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt 100% chỉ tiêu Nghị Quyết.

Văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững. Huyện ủy chú trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, mở rộng quy mô trường lớp, cơ sở đào tạo theo hướng chuẩn hóa, tinh gọn. Đến nay, toàn huyện có 21 trường đạt chuẩn quốc gia, trườn trọng điểm chất lượng cao đi vào hoạt động , tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác bảo vệ ,chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm, y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển rộng khắp; năng lực , chất lượng khám chữa bệnh và đạo đức ngề nghiệp được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 40,3% (năm 2015) xuống còn 9,97% (năm 2020) - giảm bình quân 6,07%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Công tác quy hoạch, xây dựng và đầu tư kết cấu hạ tầng được đẩy mạnh. Kiến trúc và cảnh quan đô thị của huyện ngày càng khang trang. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác kiểm soát, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới được tăng cường, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động vượt biên, trốn đi nước ngoài trái pháp luật.  Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước được nâng lên. Khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội)

Thay mặt Tỉnh ủy, phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang ghi nhận và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Sa Thầy đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đây là tiền đề để Đảng bộ huyện Sa Thầy tạo ra những đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ tới.

Để phát huy những kết quả đạt được, xây dựng huyện Sa Thầy phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ và chính quyền huyện Sa Thầy phải luôn chủ động, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.  Bí thư tỉnh ủy Dương Văn Trang lưu ý, Đại hội cần quan tâm đánh giá kỹ tiềm năng, lợi thế của địa phương, tiến hành bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án đầu tư để thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực đến đầu tư tại địa bàn, nhất là các lĩnh vực phát triển chăn nuôi đại gia súc gắn với chế biến, nuôi trồng thủy sản, phát triển năng lượng sạch.

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị : Trước mắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa của Tập đoàn TH nhằm tạo đột phá của huyện trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đi đôi với xây dựng thương hiệu hàng hóa, nhất là phát triển mạnh các sản phẩm cây ăn quả, cà phê, dược liệu, chăn nuôi, thủy sản... và quy hoạch vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu chăn nuôi bò sữa quy mô lớn tại địa bàn. Tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị giữa hộ gia đình với tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp. Tập trung nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cuối nhiệm kỳ có trên 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở các xã đã công nhận đạt chuẩn.Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, gắn với chỉnh trang, quản lý trật tự đô thị, hình thành các khu đô thị mới ở những nơi đông dân cư; tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư thị trấn Sa Thầy trở thành đô thị loại IV. Tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Cụm Công nghiệp ở thị trấn Sa Thầy. Phối hợp với các cơ quan của tỉnh và Trung ương đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình, dự án lớn trên địa bàn huyện như Quốc lộ 14C, Tỉnh lộ 675A, dự án cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Sa Thầy...  Đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ. Nghiên cứu hình thành các khu dân cư, chợ và phát triển thương mại khu vực biên giới. Tăng cường kết nối giao thương với các địa phương của Campuchia. Trong đó, khai thác các tiềm năng du lịch tại các Khu di tích lịch sử, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Mo Ray gắn với phát huy các thế mạnh về điều kiện tự nhiên như: Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, lòng hồ thủy điện Ya Ly, Plei Krông, thác Khỉ, thác Nàng tiên... để phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn…

(Đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ huyện Sa Thầy lần thứ XVII, nhiệm kì 2020-2025)

Nhiệm vụ của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Sa Thầy trong 5 năm tới là rất quan trọng, với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng rằng, với tinh thần cách mạng tiến công, cùng một cấp uỷ mới giàu nhiệt huyết, năng động, cùng với tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao của Nhân dân, huyện Sa Thầy sẽ triển khai và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.


(Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm với các đại biểu)

Đại hội Đảng bộ huyện Sa Thầy lần thứ XVII, nhiệm kì 2020-2025 dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 28, 29, 30/7) ; sẽ được Trang thông tin điển tử huyện cập nhật.

 

Quang Vui  
Số lượt xem:349
Bài viết liên quan:
Icon  Sa Thầy tập huấn tiếp công dân xử l‎ý đơn thư, khiếu nại, tố cáo kiến nghị của công dân
Icon  Sa Thầy: Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020
Icon  Lãnh đạo huyện trao Huy hiệu 30 và 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên
Icon  Sa Thầy sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Icon  Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 8
Icon  Trao quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với ông Dương Quang Phục
Icon  Đại hội Đảng bộ xã Hơ Moong lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025
Icon  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Sa Thầy
Icon  Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 7
Icon  Hội nghị trực tuyến tổng kết Đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
    Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 060.3821.103, Email: ubndsathay-kontum@chinhphu.vn.
    Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Huân - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy.
    Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy.
Phát triển: TNC