Thứ 7, ngày 31 tháng 10 năm 2020
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH
Sa Thầy chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII
7/22/2020 12:00:00 AM     
Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” Hiện nay, huyện Sa Thầy đang tập trung triển khai chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7 năm 2020.
Sa Thầy chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII
(Treo pano, khẩu hiệu đại hội đảng bộ huyện Sa Thầy lần thứ XVII, nhiệm kì 2020-2025)

      Nhờ bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, đến nay 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy Sa Thầy đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở. Qua đánh giá chất lượng nhân sự vào cấp ủy được đại hội cơ sở bầu chọn được nâng lên rõ rệt so với nhiệm kỳ trước, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định; trình độ chuyên môn nghiệp vụ Đại học trở lên đạt trên 83%, tăng 30%; trình độ ly luận chính trị trung cấp trở lên đạt gần 85%, tăng 19%; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tăng từ 2 đến 2,7%. Để đạt được kết quả trên, các cấp ủy trên địa bàn đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.Bà Y Sâm, Ủy viên Ban Thường vụ trực Đảng Huyện ủy Sa Thầy  cho biết : Để chuẩn bị một bước nhân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy đã quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản ly‎, phục vụ nhân sự cấp ủy các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hàng năm đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch theo đúng Hướng dẫn của Tỉnh ủy. Việc chuẩn bị nhân sự Đại hội đúng quy trình, đảm bảo dân chủ trong Đảng, đề cao tinh thần trách nhiệm của tập thể Ban chấp hành, từng đồng chí đảng ủy viên và đảng viên.

       Theo kế hoạch Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Sa Thầy lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 28 đến ngày 30/7/2020. Để công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội diễn ra đúng tiến độ và quy định, ngay từ khi có hướng dẫn của Trung ương của Tỉnh ủy, Huyện ủy Sa Thầy đã thành lập và chỉ đạo các Tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban vật chất và phục vụ bám sát các văn bản hướng dẫn, tập trung thực hiện các bước theo quy định.

      Đến nay, huyện đã hoàn thành dự thảo lần 2 báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XVI; dự thảo Nghị quyết, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hoàn thành tổ chức lấy y kiến đóng góp của các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và của các tầng lớp nhân dân. Qúa trình chuẩn bị đại hội đảng bộ huyện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.Ông Phan Văn Thụ, Thôn 1, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy chia sẻ: Chúng tôi thấy rất phấn khởi tinh thần chuẩn bị rà soát nhân sự rất kỹ càng, nhất là trong chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, dưới này Huyện Đảng bộ là cơ sở chuẩn bị rất kỹ càng. Hiện nay cán bộ đảng viên là những người có trình độ, có khả năng có sức lãnh đạo và có sức thuyết phục để lấy tín nhiệm của đảng ngày càng nâng lên.

       Công tác xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVII được huyện chú trọng về chất lượng, nhằm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị, những ưu, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đề ra những mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo ông A Liêu, làng Kleng, thị trấn Sa Thầy những năm qua các cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách làm thay đổi rõ nét đời sống người dân đồng bào dân tộc thiểu số, ông hy vọng đại hội lần này  tiếp tục đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ đầu ra sản phẩm nông nghiệp cho người dân. Ông A Liêu, làng Kleng, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy cho biết  :  Đại hội đảng bộ huyện nhà lần thứ XVII, tôi mong muốn huyện, các cấp các ngành tiếp tục quan tâm đưa kinh tế dân sinh người dân làm ăn tiến tới. Mong muốn sản phẩm mình làm ra được trợ giá, trợ cước cao hơn, ví dụ như cây cà phê, cao su, cây sắn, hiện tại giá cả nông sản của bà con quá thấp, ảnh hưởng đến kinh tế của bà con

        Công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, xây dựng đề án nhân sự cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 được thực hiện đúng hướng dẫn, đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo chất lượng, có tính kế thừa, phát triển, có số lượng, cơ cấu hợp ly để lãnh đạo toàn diện, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Bà Y Sâm, Ủy viên Ban Thường vụ trực Đảng Huyện ủy Sa Thầy cho biết: Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XVII Đảng bộ huyện được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bám sát Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy. Đến nay đã hoàn thành quy trình 5 bước giới thiệu nhân sự tái cử Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và nhân sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cơ bản đáp ứng được yêu cầu , tiêu chuẩn theo quy định.

          Nhìn chung công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVII đã được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy sớm chủ động thực hiện. Công tác chỉ đạo sát với tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ đảng viên và nhân dân. Qua đó tạo thành phong trào sinh hoạt chính trị sâu rộng tại địa phương, bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ và chính quyền địa phương các cấp.

 

Trang Nhung - Thanh Huyền  
Số lượt xem:412
Bài viết liên quan:
Icon  Huyện Sa Thầy đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp
Icon  UBND huyện họp phiên thường kì tháng 6/2020
Icon  Sa Thầy triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống bệnh Bạch hầu
Icon  Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Icon  Sa Thầy tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác
Icon  UBND Huyện họp phiên thường kì tháng 05/2020
Icon  Lễ khởi công xây dựng công viên cây xanh và mở rộng đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Sa Thầy
Icon  Huyện Sa Thầy tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020
Icon  Đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị trực tuyến với UBND tỉnh Tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Icon  Chính phủ ban hành Nghị quyết - Hỗ trợ 07 nhóm đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
    Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 060.3821.103, Email: ubndsathay-kontum@chinhphu.vn.
    Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Đình Huân - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy.
    Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy.
Phát triển: TNC