Thứ 4, ngày 8 tháng 2 năm 2023
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
THÔNG BÁO
TB: Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy năm 2022
11/28/2022 12:00:00 AM     
Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy năm 2022, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022: 51 chỉ tiêu (có Phụ lục về chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Thông báo này), cụ thể:

1. Vị trí việc làm Giáo viên mầm non: 19 chỉ tiêu (chức danh nghề nghiệp: Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26).

2. Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học: 21 chỉ tiêu (chức danh nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29). Cụ thể:

+ Giáo viên dạy Tiểu học đa môn: 13 chỉ tiêu;

+ Giáo viên dạy Tin học: 03 chỉ tiêu;

+ Giáo viên dạy Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 04 chỉ tiêu;

+ Giáo viên dạy Âm nhạc: 01 chỉ tiêu.

3. Vị trí việc làm Giáo viên trung học cơ sở: 10 chỉ tiêu (chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32). Cụ thể:

+ Giáo viên dạy Toán: 01 chỉ tiêu;

+ Giáo viên dạy Hóa học: 03 chỉ tiêu;

+ Giáo viên dạy Ngữ văn: 01 chỉ tiêu;

+ Giáo viên dạy Địa lý: 01 chỉ tiêu;

+ Giáo viên dạy Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 03 chỉ tiêu;

+ Giáo viên dạy Thể dục: 01 chỉ tiêu.

4. Vị trí việc làm Kế toán: 01 chỉ tiêu (ngạch Kế toán viên trung cấp, mã số 06.032).

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo yêu cầu vị trí cần tuyển;

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

a) Đối với vị trí việc làm Giáo viên mầm non (CDNN Giáo viên Mầm non hạng III, mã số V.07.02.26): Người dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư liên tịch số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

b) Đối với vị trí việc làm Giáo viên tiểu học (CDNN Giáo viên Tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29): Người dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng cử nhân sư phạm tiểu học trở lên (đối với giáo viên dạy đa môn); Có bằng cử nhân sư phạm trở lên thuộc các ngành đào tạo theo từng vị trí tuyển dụng tương ứng: ngành đào tạo giáo viên Âm nhạc, Tin học, Tiếng Anh (đối với giáo viên dạy đơn môn).

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư liên tịch số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.

c) Đối với vị trí việc làm Giáo viên Trung học cơ sở (CDNN Giáo viên Trung học cơ sở hạng III, mã số V.07.04.32): Người dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng cử nhân sư phạm trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn theo nhu cầu tuyển dụng.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư liên tịch số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập.

d) Đối với vị trí việc làm Kế toán (ngạch Kế toán viên trung cấp, mã số 06.032): Người dự tuyển phải đáp ứng đầy đủ điều kiện sau:

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

- Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng thực hiện theo Mẫu số 01 (mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

- Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng, nếu người dự tuyển nộp Phiếu dự tuyển vào 02 vị trí tuyển dụng trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

- Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình (lưu ý không tẩy xóa, sửa chữa các thông tin); trường hợp khai không đúng thông tin hoặc giả mạo văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ đối tượng ưu tiên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy.

- Thí sinh dự thi không được bổ sung các loại giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên khi đã có kết quả tuyển dụng.

Cá nhân có nhu cầu thay đổi, điều chỉnh, bổ sung thông tin của Phiếu đăng ký dự tuyển kịp thời liên hệ cơ quan, đơn vị đã nộp Phiếu để được hướng dẫn thủ tục điều chỉnh, thay thế Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định (trong thời hạn quy định).

2. Thời gian, địa điểm nộp Phiếu đăng  ký dự tuyển

a) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022.

b) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Nộp trực tiếp (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy (địa chỉ số 80 Hùng Vương, thôn 2 thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum). Số điện thoại của bộ phận phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy: 0983.359.243.

- Nộp qua đường bưu chính: Người dự tuyển gửi phiếu đăng ký dự tuyển về địa chỉ: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; địa chỉ số 80 Hùng Vương thôn 2 thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (ngày nộp hồ sơ qua Bưu điện được tính theo thời gian Bưu điện giao tại Phòng Giáo dục và Đào tạo).

* Khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển cơ quan, đơn vị (hoặc công chức được phân công) phải có Giấy tiếp nhận phiếu đến cá nhân; trường hợp không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có văn bản nêu rõ lý do.

3. Thời gian, địa điểm xét tuyển

Dự kiến trong tháng 4 năm 2023 tại Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển: Nội dung xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định.

b) Vòng 2: Phỏng vấn thí sinh để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung:

- Phần hiểu biết chung: Hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến giáo dục; Luật viên chức; Luật giáo dục….

- Kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ: Hiểu biết cơ bản về ngành và lĩnh vực đăng ký tuyển dụng.

c) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

d) Thời gian phỏng vấn 30 phút.

e) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

VI. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

VII. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm xét tuyển vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

* XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO VÀ CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO TẠI ĐÂY!

+ THÔNG BÁO

+ BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU

+ PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

 

 

Smile  
Số lượt xem:1523
Bài viết liên quan:
Icon  TB: Về việc mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai Luật Cư trú và tăng cường đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ
Icon  TB: Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Mở rộng đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Bế Văn Đàn đến đường Lê Duẩn) - Đợt 6
Icon  TB: Về việc lấy ý kiến về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sa Thầy
Icon  TB: Về việc thu hồi đât để thực hiện dự án mở rộng đường Trần Hưng Đạo (Bà Trương Thị Dạ Hương)
Icon  TB: Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xã năm 2022 trên địa bàn huyện Sa Thầy
Icon  Kế hoạch tổ chức 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng khác theo Nghị định 78/2002/NĐ-CP
Icon  Thông báo tuyển sinh trường đại học dự bị thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023
Icon  TB: Kết quả xét tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Icon  TB: Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sa Thầy
Icon  TB: Về việc triển khai thực hiện cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và rà soát nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng theo Nghị Quyết 11/NQ-CP
THÔNG BÁO
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
THÔNG TIN CHUNG
HÌNH ẢNH
VIDEO
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
Trang chủ        |      Đăng nhập      
TRANG THÔNG TIN ĐIỆU TỬ HUYỆN SA THẦY - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản : Văn phòng HĐND-UBND huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
    Địa chỉ: Thôn 2 thị trấn Sa Thầy - Sa Thầy - Kon Tum; Điện thoại: 02603821103, Email: ubnd.st@kontum.gov.vn.
    Chịu trách nhiệm chính: Ông Phan Chí Thiện - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Sa Thầy.
    Bản quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân huyện Sa Thầy.
Phát triển: TNC